Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator Danych wobec osób, których przetwarza dane osobowe. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
–  Spółdzielnia Osób Prawnych INEKSPLO
– 81-874 Sopot ul. Mikołaja Reja 13/15
– e-mail: ineksplo@ineksplo.pl
– tel.: 58 551 63 22.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od momentu rozwiązania umowy lub do czasu całkowitego rozliczenia zawartej umowy.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.